User Tools

Site Tools


pochodove_formace_k_cizim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pochodove_formace_k_cizim [2018/05/08 19:52]
127.0.0.1 external edit
pochodove_formace_k_cizim [2018/12/02 19:49] (current)
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Pochodové formace přiřazené k cizím tělesům ====== ====== Pochodové formace přiřazené k cizím tělesům ======
  
-Pochodové prapory 98. pěšího pluku přiděleny IR 18, 21, 36, 51, 52, 54, 94 (Kujebáci, str. 65, bohužel bez datumů)+Pochodové prapory 98. pěšího pluku přiděleny IR 18, 21, 36, 51, 52, 54, 94 (Kujebáci, str. 65, bohužel bez dat)
  
 v březnu 1915 pochodový prapor 36. pěšího pluku k 59. (na frontu došel 23.3.) a od 59. naopak k 36. (Bogdan + prezentace z Košic od Poláků) v březnu 1915 pochodový prapor 36. pěšího pluku k 59. (na frontu došel 23.3.) a od 59. naopak k 36. (Bogdan + prezentace z Košic od Poláků)
Line 7: Line 7:
 K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108) K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108)
  
-VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13) +VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13, dějiny LIR 21)\\ 
- +VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (25.3.1915) (KA, VL LIR 15, dějiny LIR 2)\\ 
-VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (asi duben 1915) (KA, VL LIR 15)+MBaon LIR 31 byl přidělen k některému pluku 44. divize\\ 
 +=> velmi pravděpodobně všechny VII. MBaony 46. LITD přiděleny k 44. LITD.
  
 Například ​ v roce  1916  byl  23.  pochodový ​ prapor ​ 88.  pěšího ​ pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť),​ 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94) Například ​ v roce  1916  byl  23.  pochodový ​ prapor ​ 88.  pěšího ​ pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť),​ 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94)
 +
 +Od IR 17 bylo přiděleno po jednom pochodovém praporu k IR 8, LIR 14, TKJR 3, FJB 7, IR 87 a dva a půl k GSchR 2 (Dějiny IR 17; bohužel bez udání dat, kdy se tak stalo).
pochodove_formace_k_cizim.1525801979.txt.gz · Last modified: 2018/05/08 19:52 by 127.0.0.1