User Tools

Site Tools


pochodove_formace_k_cizim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pochodove_formace_k_cizim [2018/01/09 11:16]
signumbelli1914
pochodove_formace_k_cizim [2018/05/08 19:52] (current)
Line 6: Line 6:
  
 K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108) K IR 21 přišlo (po březnu 1915) mužstvo IR 4 (Vídeň) a IR 49 (St. Pölten) (Pichlík, str. 108)
 +
 +VII. MBaon LIR 13 byl přidělen k LIR 21 (březen 1915) (Dějiny LIR 13)
  
 VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (asi duben 1915) (KA, VL LIR 15) VII. MBaon LIR 15 byl přidělen k LIR 2 (asi duben 1915) (KA, VL LIR 15)
  
 Například ​ v roce  1916  byl  23.  pochodový ​ prapor ​ 88.  pěšího ​ pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť),​ 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94) Například ​ v roce  1916  byl  23.  pochodový ​ prapor ​ 88.  pěšího ​ pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť),​ 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94)
pochodove_formace_k_cizim.txt · Last modified: 2018/05/08 19:52 (external edit)