User Tools

Site Tools


osobnosti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

osobnosti [2018/05/08 19:52]
osobnosti [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jaké osobnosti vkládat ======
 +Osobnosti zde prezentované by měly mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy budoucí bývalé ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd...
  
 +Zároveň by mělo jít primárně ne o profesionální vojáky, ale o (mimo válečných let) civilisty. Dodržujeme zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.
 +
 +O osobě by mělo být uvedeno:
 +  * jak ona sama prožila válku, co dělala, zda sloužila atd.
 +  * jak souvisí její dílo s válkou, jak ji reflektuje
 +  * odkaz na kompletní životopis, zřejmě na wikipedii