User Tools

Site Tools


odkazy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
odkazy [2018/02/04 21:08]
signumbelli1914 [Jiné - neroztříděno]
odkazy [2018/05/08 19:52] (current)
Line 90: Line 90:
 | |Srbské armádní noviny z první světové války|[[http://​ubsm.bg.ac.rs/​engleski/​zbirka/​novina/​sluzbeni-vojni-list-1881-1941]]| | |Srbské armádní noviny z první světové války|[[http://​ubsm.bg.ac.rs/​engleski/​zbirka/​novina/​sluzbeni-vojni-list-1881-1941]]|
 | |Vojenské hřbitovy v různých státech (nemnoho, ale např. Itálie...)|[[http://​www.ww1cemeteries.com/​othercemeteries/​world_war_one_cemetery_index.htm]]| | |Vojenské hřbitovy v různých státech (nemnoho, ale např. Itálie...)|[[http://​www.ww1cemeteries.com/​othercemeteries/​world_war_one_cemetery_index.htm]]|
-| |Fond vojensk7ch ​hrobKrakow2 ​| [[http://​www.szukajwarchiwach.pl/​29/​275/​0/​-/​str/​1/​15#​tabJednostki]]+| |Fond vojenských ​hrobů Krakowě|[[http://​www.szukajwarchiwach.pl/​29/​275/​0/​-/​str/​1/​15#​tabJednostki]]|
odkazy.txt · Last modified: 2018/05/08 19:52 (external edit)