User Tools

Site Tools


noviny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

noviny [2018/05/08 19:52]
noviny [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Noviny ====== 
 +==== Slovenská národná knižnica ==== 
 +[[http://​www.snk.sk/​sk/​katalogy/​hlavne-katalogy/​katalog-digitalna-kniznica.html|Katalóg digitálna knižnica]] 
 +\\ 
 +\\ 
 +[[http://​digicontent.snk.sk/​content/​journals/​Slovenske_noviny/​]] 
 +\\ 
 +Ty noviny se jmenují "​Slovenské noviny"​ - při náhodném nahlédnutí jsou tam zajímavé zprávy z bojišť 
 +\\ 
 +==== Australian Newspapers Digitisation Program ==== 
 +[[https://​trove.nla.gov.au/​ndp/​del/​home|Australian Newspapers Digitisation Program]]