User Tools

Site Tools


nase_jednotky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nase_jednotky [2018/05/08 19:52]
nase_jednotky [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 1. horská brigáda ======
 +I/IR 1 ... viz IR1
 +
 +====== 2. horská brigáda ======
 +celá válka III/8 po reformě 109IBrig/​IR108
 +
 +====== 6. horská brigáda ======
 +IV/81
 +
 +====== 12. horská brigáda======
 +I/3, II/45, II/57, I/93, II/100, III/bh2\\
 +od 5/15  I/3, II/57, I/93, II/100, III/bh2\\
 +1917 ...\\
 +
 +
 +====== IR1 Opava ======
 +celou válku 10 IBrig
 +===== I/IR1 =====
 +od 5/17 1 GbBrig\\
 +potom 28 Lst GbBrig\\
 +po reformě 116 IBrig-[I/​IR1 --- III/IR 120]\\
 +====== IR3 Kroměříž ======
 +do 5/15 23 IBrig\\
 +potom 24 IBrig\\
 +===== I/IR3 =====
 +od začátku války min. do 5/17 12 GbBrig
 +===== IV/IR3 =====
 +od zač.v. 8 IBrig\\
 +září 15 7 IBrig\\
 +květen 16 11 GbBrig\\
 +====== IR8 Brno ======
 +celá válka 8 IBrig
 +===== III/IR8 =====
 +celá válka 2 GbBrig\\
 +po reformě I/IR 108\\
 +===== IV/IR8 =====
 +5/15 7 IBrig\\
 +9/15 123 IBrig\\
 +------------------
 +====== IR88 Beroun ======
 +...VI-VII.../​ 1918 220 Ibrig/kk 220 LstIBrig - Albánie