User Tools

Site Tools


mobilizace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mobilizace [2018/05/08 19:52]
127.0.0.1 external edit
mobilizace [2018/07/12 11:05] (current)
signumbelli1914
Line 24: Line 24:
 V říjnu 1915 odváděn ročník 1895.((Vzpomínky Františka Marka)) V říjnu 1915 odváděn ročník 1895.((Vzpomínky Františka Marka))
  
-V říjnu 1915 byli odváděni ​18letí (na frontu začínali odcházet v lednu 1916 s XVIII. pochodovými formacemi). Muži 43-49letí byli odváděni jen zčásti a na přelomu let 1915 a 1916 bylo rozhodnuto, že budou nahrazovat mladší ročníky v týlové službě, aby tyto mohly být zařazeny do bojových jednotek; do května 1916 bylo tímto způsobem nahrazeno přes 300 000 mužů, později ještě dalších 70 000.((OULK 4, str. 96 angl. verze))+V říjnu 1915 byli povoláni ​18letí((Brda, Jaroslav: Vzpomínky z války)) ​(na frontu začínali odcházet v lednu 1916 s XVIII. pochodovými formacemi). Muži 43-49letí byli odváděni jen zčásti a na přelomu let 1915 a 1916 bylo rozhodnuto, že budou nahrazovat mladší ročníky v týlové službě, aby tyto mohly být zařazeny do bojových jednotek; do května 1916 bylo tímto způsobem nahrazeno přes 300 000 mužů, později ještě dalších 70 000.((OULK 4, str. 96 angl. verze))
  
 Na druhou stranu, v roce 1915 dosáhl počet mužů vojenské služby jinak schopných, ale zproštěných z hospodářských důvodů, počtu 950 000, a 25 000 z dříve povolaných bylo z těchže důvodů ze služby propuštěno. V době setí a sklizně bylo na dovolenou v roce 1915 posláno celkem 718 000 mužů a 62 000 bylo posláno přímo na práce v zemědělství.((OULK 4, str. 99 angl. verze)) Na druhou stranu, v roce 1915 dosáhl počet mužů vojenské služby jinak schopných, ale zproštěných z hospodářských důvodů, počtu 950 000, a 25 000 z dříve povolaných bylo z těchže důvodů ze služby propuštěno. V době setí a sklizně bylo na dovolenou v roce 1915 posláno celkem 718 000 mužů a 62 000 bylo posláno přímo na práce v zemědělství.((OULK 4, str. 99 angl. verze))
mobilizace.txt · Last modified: 2018/07/12 11:05 by signumbelli1914