User Tools

Site Tools


horske_brigady

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

horske_brigady [2018/05/08 19:52]
horske_brigady [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +Stav na začátku války((http://​www.austrianphilately.com/​dixnut/​dn6e5.htm,​ takže vlastně OULK)):
 +| horská brigáda | pěchota | jezdectvo | dělostřelectvo |
 +| 1. GbBrig ​   | **I/​1((Opava))**,​ IV/4, I/51, I/63, **I/​102((Benešov))** | Zug 1 SchwdUR 5 | 2 KnBtGbAR 7 |
 +| 2. GbBrig ​   | **III/​8((Brno))**,​ III/64, II/70, III/76, II/101, GrzJKomp 6 | Zug 1 SchwdrtDSchD | 3 & 4 KnBtGbAR 13 |
 +| 3. GbBrig ​   | **II/18((H. Králové))**,​ IV/30, **IV/​42((Terezín))**,​ III/46, IV/80, GrzJKomp 5 | Zug 1 SchwdUR 5 | 1 & 2 KnBtGbAR 4 |
 +| 4. GbBrig ​   | I/52, III/69, R 3SchR 37(3) | Zug 1 SchwdrtDSchD | 1 KnBtGbAR 13 |
 +| 5. GbBrig ​   | I/22, III/31, SchR 2R 23(2), MeBaon IR 2R 22 (mit MGA) | Zug 2 SchwdrtDScho | Dalmatiner GbKn Dion(2) |
 +| 6. GbBrig ​   | **I/6((Novi Sad, Srbsko - cca 10 procent Slováků))**,​ IV/37, III/38, IV/50, **IV/​81((Jihlava))** | Zug lSchwdrtDSchD | 3 & 4 KnBtGbAR 4 |
 +| 7. GbBrig ​   | II/5, **IV/​25((Lučenec))**,​ **II/​34((Košice))**,​ **II/​66((Užhorod))**,​ **II/​85((Marmarošská Sihoť))**, III/86, GrzJKomp 3 | Zug lSchwdR 1UR 12 | 3 & 4 KnBtGbAR 10 |
 +| 8. GbBrig ​   | IV/24, **III/​35((Plzeň))**,​ IV/53, IV/58, GrzJKomp4 | Zug lSchwdR 1UR 12 | 3 & 4 KnE3tGbAR 11 |
 +| 9. GbBrig ​   | **IV/​12((Komárno))**,​ III/49, XII/74, IV/84, IV/87 | Zug l SchwdUR l2 | 1{?} KnBtGbAR 11 |
 +| 10. GbBrig ​   | I/48, I/62, I/90, II/92, III/bhl, GrzDKomp 2 | Zug l SchwdUR l2 | 3 & 4 KnBtGbAR 6 |
 +| 11. GbBrig ​   | I/10, IV/20, **I/​21((Čáslav))**,​ II/60, IV/77, III/bh3, GrzJKompl | 2 SchwdHR 9 | 1 & 2 KnBtGbAR 10 |
 +| 12. GbBrig ​   | **I/​3((Kroměříž))**,​ II/45, II/57, **I/​93((Šumperk))**,​ **II/​100((Těšín))**,​ III/bh2 | Zug 1 SchwdUR 5 | 1 & 2 KnBtGbAR 6 |
 +| 13. GbBrig ​   | IR 2R 22(3), IBaon III/bh4 | Zug 1 SchwdUR 5 | 3 & 4 KnBtGbAR 7 |
 +| 14. GbBrig ​   | IV/33, I/61, **II/​72((Bratislava/​Pozsony))**,​ **I/91((Č. Budějovice))**,​ **I/​98((Vysoké Mýto))** | Zug 1 SchwdrtDSchD | 2 KnBtGbAR 13 |
 +| 15. GbBrig ​   |  |  |  |
 +| 16. GbBrig ​   |  |  |  |
 +| 17. GbBrig ​   |  |  |  |
  
 +květen 1915
 +| horská brigáda | pěchota | jezdectvo | dělostřelectvo |
 +| 15. GbBrig ​   | IV/33, **II/​34((Košice))**,​ I/6l, **II/​66((Užhorod))**,​ **I/91((Č. Budějovice))** | 1MaSchwdDR 5 | 3 KnBtGbAR 13, 2 BtChinaGbKnDII |
 +| 16. GbBrig ​   |  |  |  |
 +| 17. GbBrig ​   |  |  |  |
 +
 +====== Jednotlivé prapory pěších pluků z Českých zemí a Slovenska v průběhu války ======
 +
 +^Prapor^Datum^Jednotka^
 +^I/1|poč. války -- 12.5.1917|1. GbBrig|
 +^ |1.11.1917(?​)|28. LstGbBrig|
 +^I/3|poč. války -- 12.5.1917|12. GbBrig|
 +^IV/​3|15.5.1916 -- 12.5.1917|11. GbBrig|
 +^I/6|poč. války -- 23.7.1917|6. GbBrig|
 +^III/​8|poč. války -- 24.10.1917|2. GbBrig|
 +^IV/​12|poč. války -- 5.11.1917|9. GbBrig|
 +^II/​18|poč. války -- 18.8.1917|3. GbBrig|
 +^ |24.10.1917|15. GbBrig|
 +^III/​18|31.10.1917 -- 14.11.1917|25. GbBrig|
 +^I/21|poč. války -- 8/1916|11. GbBrig|
 +^ |14.9.1916 -- 24.10.1917|10. GbBrig|
 +^ |červen 1917(?)|2. GbBrig|
 +^IV/​25|poč. války -- 24.10.1917|7. GbBrig|
 +^I/​28|8/​1916(?​)|14. GbBrig|
 +^ |12/1916 -- 8.9.1917|20. GbBrig|
 +^IV/​28|10.10.1916 -- 12.5.1917|5. GbBrig|
 +^II/​34|poč. války(?​)|7. GbBrig|
 +^ |23.5.1915 -- 1.8.1916|15. GbBrig|
 +^III/​35|poč. války -- 23.6.1917|8. GbBrig|
 +^IV/​42|poč. války(?​)|3. GbBrig|
 +^ |23.5.1915 -- 23.7.1917|6. GbBrig|
 +^ |23.5.1915 -- 23.7.1917|6. GbBrig|
 +^ |3/​1918(?​)|18. GbBrig|
 +^II/​66|poč. války(?​)|7. GbBrig|
 +^ |23.5.1915 -- 18.8.1917|15. GbBrig|
 +^ |24.10.1917(?​)|7. GbBrig|
 +^II/​72|poč. války -- 8/1916|14. GbBrig|
 +^III/​74|poč. války -- 1.8.1916|9. GbBrig|
 +^ |27.10.1917(?​)|13. GbBrig|
 +^IV/​81|poč. války -- 23.7.1917|6. GbBrig|
 +^III/​85|poč. války -- 10.3.1916|7. GbBrig|
 +^ |1.8.1916 -- 14.9.1916|8. GbBrig|
 +^ |12.5.1917 -- 24.10.1917|4. GbBrig|
 +^I/91|poč. války(?​)|14. GbBrig|
 +^ |23.5.1915 -- 1.8.1916|15. GbBrig|
 +^II/​92|poč. války -- 1.8.1916|10. GbBrig|
 +^ |12/​1916(?​)|20. GbBrig|
 +^ |27.10.1917(?​)|13. GbBrig|
 +^I/93|poč. války -- 24.10.1917|12. GbBrig|
 +^I/98|poč. války -- 8/1916|14. GbBrig|
 +^ |8.9.1917(?​)|20. GbBrig|
 +^II/​100|poč. války -- 24.10.1917|12. GbBrig|
 +^I/​102|poč. války -- 12.5.1917|1. GbBrig|
 +
 +(pluky v tabulce neuvedené neměly během války žádný odloučený prapor zařazený do horské brigády)
 +
 +Na podzim 1917 byly v rámci velké reorganizace RU armády horské brigády rozpuštěny a jejich prapory se vrátily k mateřským plukům, nebo se staly součástí nových pěších pluků.