User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2019/03/19 08:24]
signumbelli1914 [Doplňování jednotek v poli]
doplnovani_jednotek [2019/06/22 15:10] (current)
Line 15: Line 15:
 K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce, str. 29)). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka: K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce, str. 29)). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:
  
-//POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily ​MaBrigády, kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly až v září, aby doplňovaly ztráty; navíc někteří autoři u pěších pluků ty I. pochodové prapory nepočítají a jako I. označují až ty II., čímž vzniká zmatek v číslování a datech. Tabulka by chtěla přepracovat.//+//POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily ​pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu ​až v září, aby doplňovaly ztráty ​svých jednotek; navíc někteří autoři u pěších pluků ty I. pochodové prapory nepočítají a jako I. označují až zářijové, čímž vzniká zmatek v číslování a datech.//
 ===== I. pochodové prapory ===== ===== I. pochodové prapory =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)