User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2018/08/30 20:55]
signumbelli1914 [VII. pochodové prapory]
doplnovani_jednotek [2019/03/19 08:25] (current)
signumbelli1914 [Doplňování jednotek v poli]
Line 14: Line 14:
  
 K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce, str. 29)). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka: K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce, str. 29)). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:
 +
 +//POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek; navíc někteří autoři u pěších pluků ty I. pochodové prapory nepočítají a jako I. označují až zářijové,​ čímž vzniká zmatek v číslování a datech.//
 ===== I. pochodové prapory ===== ===== I. pochodové prapory =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
doplnovani_jednotek.1535655332.txt.gz · Last modified: 2018/08/30 20:55 by signumbelli1914