User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
doplnovani_jednotek [2018/08/30 20:53]
signumbelli1914 [VII. pochodové prapory]
doplnovani_jednotek [2018/08/30 20:55] (current)
signumbelli1914 [VII. pochodové prapory]
Line 47: Line 47:
 ^IR 28|  |  |  přelom února a března 1915((Fučík:​ Osmadvacátníci)) \\ 21.2.1915((Kunz:​ Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95))|  na dvě části((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ^IR 28|  |  |  přelom února a března 1915((Fučík:​ Osmadvacátníci)) \\ 21.2.1915((Kunz:​ Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95))|  na dvě části((Fučík:​ Osmadvacátníci))|
 ^IR 74|  |  10.12.1914?​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ |  | ^IR 74|  |  10.12.1914?​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ |  |
-^LIR 13|  |  ​10.3.1915((Dějiny LIR 13))|  24.3.1915((Dějiny LIR 21))|Přidělen k LIR 21  |+^LIR 13|  |  ​16.3.1915((Dějiny LIR 13))|  24.3.1915((Dějiny LIR 21))|Přidělen k LIR 21  |
 ^LIR 15|  |  |  25.3.1915((Dějiny LIR 21))|Přidělen k LIR 2  | ^LIR 15|  |  |  25.3.1915((Dějiny LIR 21))|Přidělen k LIR 2  |
  
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2018/08/30 20:55 by signumbelli1914