User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2018/05/08 19:51]
127.0.0.1 external edit
doplnovani_jednotek [2019/03/19 08:25] (current)
signumbelli1914 [Doplňování jednotek v poli]
Line 14: Line 14:
  
 K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce, str. 29)). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka: K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce, str. 29)). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:
 +
 +//POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek; navíc někteří autoři u pěších pluků ty I. pochodové prapory nepočítají a jako I. označují až zářijové,​ čímž vzniká zmatek v číslování a datech.//
 ===== I. pochodové prapory ===== ===== I. pochodové prapory =====
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
Line 47: Line 49:
 ^IR 28|  |  |  přelom února a března 1915((Fučík:​ Osmadvacátníci)) \\ 21.2.1915((Kunz:​ Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95))|  na dvě části((Fučík:​ Osmadvacátníci))| ^IR 28|  |  |  přelom února a března 1915((Fučík:​ Osmadvacátníci)) \\ 21.2.1915((Kunz:​ Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95))|  na dvě části((Fučík:​ Osmadvacátníci))|
 ^IR 74|  |  10.12.1914?​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ |  | ^IR 74|  |  10.12.1914?​((Pichlík:​ Čeští vojáci proti válce))| ​ |  |
 +^LIR 13|  |  16.3.1915((Dějiny LIR 13))|  24.3.1915((Dějiny LIR 21))|Přidělen k LIR 21  |
 +^LIR 15|  |  |  25.3.1915((Dějiny LIR 21))|Přidělen k LIR 2  |
  
 ===== VIII. pochodové prapory ===== ===== VIII. pochodové prapory =====
doplnovani_jednotek.1525801917.txt.gz · Last modified: 2018/05/08 19:51 by 127.0.0.1