User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2017/09/09 21:09]
signumbelli1914 [Doplňování jednotek v poli]
doplnovani_jednotek [2018/05/08 19:51] (current)
Line 8: Line 8:
  
 Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování:​ pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná "​zásobárna"​ vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.((OULK 7, str. 32)) Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování:​ pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná "​zásobárna"​ vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.((OULK 7, str. 32))
 +
 +V roce 1918 byl systém opět upraven tak, že doplňovací velitelství opět vysílalo jeden pochodový prapor měsíčně,​ ovšem s výrazně sníženým početním stavem (namísto 250 000 mužů, kteří tvořili jednu skupinu pochodových praporů dosud, bylo takto měsíčně nyní odesíláno jen 100 000 mužů).
  
 Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914, některé byly vyslány do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, ale byly zformovány do samostatných,​ tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků), které byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny (zbytky praporů byly většinou zařazeny do svých mateřských jednotek)((např. I. MaBaon IR 28)). Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914, některé byly vyslány do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, ale byly zformovány do samostatných,​ tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků), které byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny (zbytky praporů byly většinou zařazeny do svých mateřských jednotek)((např. I. MaBaon IR 28)).
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2018/05/08 19:51 (external edit)