User Tools

Site Tools


celkovy_prehled_udalosti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
celkovy_prehled_udalosti [2018/05/16 09:29]
signumbelli1914 [Vyklizení Srbska (říjen 1918)]
celkovy_prehled_udalosti [2019/06/22 15:10] (current)
Line 191: Line 191:
 K rozhodujícím událostem však došlo na makedonské části balkánské fronty. 15.9. zde Orientální armáda zahájila útok, na jehož hlavním směru prorazily prvního dne francouzské divize bulharské pozice u Dobro Polje a následně útok dále rozvíjely srbské armády. Během tří dnů byly obsazeny všechny tři linie bulharské obrany a průlom soluňské fronty se začal rozšiřovat. Bulharská armáda i společnost,​ materiálně i mentálně válkou již značně unavena, není schopna náporu čelit. Do konce září srbské oddíly obsazují Skopje a soluňskou frontu rozdělují vedví -- průlom fronty tím nabývá strategických rozměrů. (OULK7 - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol7/​FullSize/​Leaflet026.jpg|příloha 26]]) K rozhodujícím událostem však došlo na makedonské části balkánské fronty. 15.9. zde Orientální armáda zahájila útok, na jehož hlavním směru prorazily prvního dne francouzské divize bulharské pozice u Dobro Polje a následně útok dále rozvíjely srbské armády. Během tří dnů byly obsazeny všechny tři linie bulharské obrany a průlom soluňské fronty se začal rozšiřovat. Bulharská armáda i společnost,​ materiálně i mentálně válkou již značně unavena, není schopna náporu čelit. Do konce září srbské oddíly obsazují Skopje a soluňskou frontu rozdělují vedví -- průlom fronty tím nabývá strategických rozměrů. (OULK7 - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol7/​FullSize/​Leaflet026.jpg|příloha 26]])
  
-Bulharsko se navíc rozhoduje vystoupit z války a žádá o separátní mír; bez ohledu na snahu Německa a Rakouska-Uherska ho od toho odradit je mír 30.9. uzavřen a Centrální mocnosti stojí před obrovským problémem: musejí obnovit balkánskou frontu vlastními silami -- přičemž německá 11. armáda přichází o bulharské jednotky (tedy o většinu svého stavu) a nyní disponuje jen dvěma ​meckými ​dvěma rakouskými divizemi (9 ITD, 30 ITD)+Bulharsko se navíc rozhoduje vystoupit z války a žádá o separátní mír; bez ohledu na snahu Německa a Rakouska-Uherska ho od toho odradit je mír 30.9. uzavřen a Centrální mocnosti stojí před obrovským problémem: musejí obnovit balkánskou frontu vlastními silami -- přičemž německá 11. armáda přichází o bulharské jednotky (tedy o většinu svého stavu) a nyní disponuje jen jednou ​meckou divizí ​rozptýlenými specializovanými jednotkami, které byly přiděleny k bulharským oddílům.
  
 === Vyklizení Srbska (říjen 1918) === === Vyklizení Srbska (říjen 1918) ===
Line 197: Line 197:
 Do Srbka jsou narychlo posílány divize z Ukrajiny, z Rumunska a z Itálie, ale jejich transport nelze zvládnout rychleji než v řádu týdnů. Srbské armády mezitím postupují do Srbska -- údolím Moravice se tlačí na Niš. Jejich postup zdržuje rakouská 9. divize a několik německých jednotek, jsou však zoufale přečísleny a nezbývá jim než neustále ustupovat; Niš vyklízejí 10.10. Do Srbka jsou narychlo posílány divize z Ukrajiny, z Rumunska a z Itálie, ale jejich transport nelze zvládnout rychleji než v řádu týdnů. Srbské armády mezitím postupují do Srbska -- údolím Moravice se tlačí na Niš. Jejich postup zdržuje rakouská 9. divize a několik německých jednotek, jsou však zoufale přečísleny a nezbývá jim než neustále ustupovat; Niš vyklízejí 10.10.
  
-Je vytvořena nová skupina armád Kövess, které jsou podřízeny všechny jednotky na jihovýchodním válčišti. Ta má za úkol ustavit novou obrannou frontu na linii Niš--Mitrovica--Ipek--Skutari;​ průlom ke Skopje si vyžaduje stažení armádní skupiny Albánie do hor na severu Albánie, tedy de facto vyklizení země, které začíná 1.10. Velice rychle se ukazuje, že vytyčenou linii není možno udržet a ústup v Srbsku i v Albánii (resp. Černé Hoře) musí pokračuje dál, přičemž se předpokládá stažení vojsk až na předválečné hranice za Dunaj a Sávu, na Drinu a na bosenskou hranici a k Boce Kotorské na Jadranském pobřeží. (OULK7 - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol7/​FullSize/​Leaflet029.jpg|příloha 29]])+Je vytvořena nová skupina armád Kövess, které jsou podřízeny všechny jednotky na jihovýchodním válčišti. Ta má za úkol ustavit novou obrannou frontu na linii Niš--Mitrovica--Ipek--Skutari;​ průlom ke Skopje si vyžaduje stažení armádní skupiny Albánie do hor na severu Albánie, tedy de facto vyklizení země, které začíná 1.10. Velice rychle se ukazuje, že vytyčenou linii není možno udržet a ústup v Srbsku i v Albánii (resp. Černé Hoře) musí pokračuje dál, přičemž se předpokládá stažení vojsk až na předválečné hranice za Dunaj a Sávu, na Drinu a na bosenskou hranici a k Boce Kotorské na Jadranském pobřeží. Německá 11. armáda je nyní tvořena dvěma německými a dvěma rakouskými divizemi (9 ITD a 30 ITD), z nichž jedna (9 ITD) je však po ústupových bojích de facto zlikvidována a není schopna nasazení, zatímco druhá teprve na frontu po částech přijíždí. (OULK7 - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol7/​FullSize/​Leaflet029.jpg|příloha 29]])
  
-Tento plán má jistou naději na úspěch, neboť z obrovských sil, kterými Dohoda na Balkáně disponuje, do Srbska postupují jen srbské armády. Anglické jednotky v Soluni jsou určeny k postupu na Konstantinopol,​ řecké jednotky svou zemi opouštět nehodlají, Italové se soustředí na vlastní cíle na dalmatském pobřeží (což představuje pro Rakousko-Uhersko značné nebezpečí,​ ale zatím ne akutní) a francouzské jednotky v Soluni, které by připadaly k podpoře srbských armád v úvahu, stojí před velkými logistickými obtížemi a jejich postup do Makedonie a Srbska si vyžádá několikaměsíční přípravy. Na druhou stranu Dohoda si v mírové smlouvě s Bulharskem vymínila umožnění vstupu svých jednotek na jeho území a hrozí tedy osvobození Rumunska, které by znamenalo značné prodloužení nové balkánské fronty, srbské armády se už pohybují na svém území a dostává se jim vydatné podpory místního obyvatelstva,​ rakouské jednotky jsou vyčerpané a demoralizované,​ německých jednotek je k dispozici zatím velmi málo, a Turecko se začíná hroutit, a tak je další vývoj na Balkáně značně nejistý.+Tento obranný ​plán má jistou naději na úspěch, neboť z obrovských sil, kterými Dohoda na Balkáně disponuje, do Srbska postupují jen srbské armády. Anglické jednotky v Soluni jsou určeny k postupu na Konstantinopol,​ řecké jednotky svou zemi opouštět nehodlají, Italové se soustředí na vlastní cíle na dalmatském pobřeží (což představuje pro Rakousko-Uhersko značné nebezpečí,​ ale zatím ne akutní) a francouzské jednotky v Soluni, které by připadaly k podpoře srbských armád v úvahu, stojí před velkými logistickými obtížemi a jejich postup do Makedonie a Srbska si vyžádá několikaměsíční přípravy. Na druhou stranu Dohoda si v mírové smlouvě s Bulharskem vymínila umožnění vstupu svých jednotek na jeho území a hrozí tedy osvobození Rumunska, které by znamenalo značné prodloužení nové balkánské fronty, srbské armády se už pohybují na svém území a dostává se jim vydatné podpory místního obyvatelstva,​ rakouské jednotky jsou vyčerpané a demoralizované,​ německých jednotek je k dispozici zatím velmi málo, a Turecko se začíná hroutit, a tak je další vývoj na Balkáně značně nejistý.
  
-Ve druhé polovině října pokračuje ústup německé 11. armády (včetně rakouské 30 ITD) ze Srbska. ​+Ve druhé polovině října pokračuje ústup německé 11. armády (včetně rakouské 30 ITD) ze Srbska. ​Ačkoliv se ke konci měsíce mění z plánovaného vyklízení země v rychlý ústup pod tlakem nepřítele,​ podařilo se vybudovat dostatek přechodů přes Sávu a Dunaj a stihnout vyvézt všechny zásoby; jednotky německé 11. armády zemi do 2.11. kompletně opustily a všechny mosty jsou strženy. (OULK7 - [[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol7/​FullSize/​Leaflet036.jpg|příloha 36]])
  
-(OULK7 ​[[http://​www.comroestudios.com/​StanHanna/​Vol7/​FullSize/​Leaflet036.jpg|íloha 36]])+Teprve poté se celá armádní skupina Kövess pod vlivem vývoje uvnitř Rakouska-Uherska, vyhlášení nezávislosti Maďarska a uzavření ​íměří s Dohodou během několika málo dní kompletně rozpadá.
 ===== Východní/​ruská/​severní fronta (1914-1917/​8) ===== ===== Východní/​ruská/​severní fronta (1914-1917/​8) =====
 Jakmile bylo jasné, že Rusko se války zúčastní také, stala se pro Rakousko-Uhersko jednoznačně primárním bojiště právě východní fronta, kde byla také nasazena většina rakouské armády. Všeobecným záměrem rakouského vrchního velení bylo co nejdříve zaútočit s co největšími silami z prostoru mezi Vislou a Bugem směrem na severovýchod dříve, než Rusové dokončí soustředění a rozvinutí svých armád (předpokládalo se, že ruská mobilizace zabere výrazně delší dobu, než rakouská). Ve spolupráci s německými silami, které vyrazivše z Východního Pruska budou tvořit druhou část kleští, mělo být dosaženo dvou cílů: Jakmile bylo jasné, že Rusko se války zúčastní také, stala se pro Rakousko-Uhersko jednoznačně primárním bojiště právě východní fronta, kde byla také nasazena většina rakouské armády. Všeobecným záměrem rakouského vrchního velení bylo co nejdříve zaútočit s co největšími silami z prostoru mezi Vislou a Bugem směrem na severovýchod dříve, než Rusové dokončí soustředění a rozvinutí svých armád (předpokládalo se, že ruská mobilizace zabere výrazně delší dobu, než rakouská). Ve spolupráci s německými silami, které vyrazivše z Východního Pruska budou tvořit druhou část kleští, mělo být dosaženo dvou cílů:
celkovy_prehled_udalosti.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)